ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲਪੇਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

By: abp sanjha | Last Updated: Monday, 27 March 2017 12:25 PM Tags : CHARLESTON dog’s muzzle sentence ਸਜਾ ਕੁੱਤਾ

LATEST PHOTOS