ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ

By: abp sanjha | Last Updated: Friday, 20 October 2017 11:06 AM

LATEST PHOTOS