ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ

By: Rajiv Sharma | Last Updated: Saturday, 13 January 2018 5:17 PM

LATEST PHOTOS