1-10-2016 ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖਵਾਕ

By: Napinder Singh | | Last Updated: Saturday, 1 October 2016 9:49 AM

ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ।

Mukhwak-compressed

First Published: Saturday, 1 October 2016 9:47 AM