13.12.2015: ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖਵਾਕ

By: Navdeep Kaur | | Last Updated: Sunday, 13 December 2015 10:56 AM

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।

Mukhwak On 13th Dec 2015

First Published: Sunday, 13 December 2015 10:56 AM