ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

Friday, 20 October 2017 3:18 PM

ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

2 dozen Cloth shops burns in Jalandhar on Diwali

LATEST VIDEO