ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ 'ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Friday, 13 October 2017 1:03 PM

ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ‘ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

A big disclosure about Hanifreet on ABP sharing

LATEST VIDEO