ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਲਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ - ਫੂਲਕਾ

Wednesday, 17 May 2017 11:21 AM

ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਲਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ – ਫੂਲਕਾ
AAP demands Rs 3 crore fund for MLA’s area development fund

LATEST VIDEO