ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸੀ ਨਗਰੀ 'ਅਨੰਦਪੁਰ' ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ।।

Saturday, 14 April 2018 5:39 PM

 

ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਵਸੀ ਨਗਰੀ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ’ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ।।

Abp sanjha special on satluj River:- Let’s save water in Punjab

LATEST VIDEO