ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਔਰਤ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ

Tuesday, 16 May 2017 3:45 PM

ਖੂਹ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ ਔਰਤ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ
After 20 hours a women safely pull out of well in Nawanshahar

LATEST VIDEO