ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਅਖਿਲ ਸ਼ੇਰੋਨ ਨੇ ਫੁੰਡਿਆ ਸੋਨਾ

Sunday, 11 March 2018 12:45 PM

ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਅਖਿਲ ਸ਼ੇਰੋਨ ਨੇ ਫੁੰਡਿਆ ਸੋਨਾ 

Akhil sheoran won gold medal at shooting world cup

LATEST VIDEO