ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੰਗੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

Thursday, 11 January 2018 11:33 AM

ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੰਗੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

Asian hospital asks hefty fee worth Rs 22 lakh after death of patient Shweta in Faridabad

LATEST VIDEO