Breaking : ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Friday, 13 October 2017 1:33 PM

Breaking : ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 

 
Breaking : HC order – Fireworks only between 6:30 pm and 9:30 pm in Punjab, Haryana and Chandigarh on Diwali

LATEST VIDEO