ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੂੱਬੇ ਸਰਹੱਦਾੰ ਦੇ ਰਾਖੇ

Thursday, 10 August 2017 7:48 PM

ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੂੱਬੇ ਸਰਹੱਦਾੰ ਦੇ ਰਾਖੇ 
BSF check posts sink under water of satluj

LATEST VIDEO