ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਖੋਹੀ ਕਾਰ

Saturday, 10 March 2018 11:30 AM

ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਖੋਹੀ ਕਾਰ

Car loot on gun point from Jalandhar 

LATEST VIDEO