ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ

Sunday, 16 July 2017 5:00 PM

ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ

Christian community wandered from pastor murder in Ludhiana

LATEST VIDEO