'ਕਾਂਗਰਸ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੇਗੀ'

Thursday, 9 November 2017 2:27 PM

‘ਕਾਂਗਰਸ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੇਗੀ’

Congress will not cross 10 seats in Himachal election

LATEST VIDEO