9ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ

Friday, 13 April 2018 9:21 PM

9ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ 

CWG 18:  Anish bhanwala wins gold 

LATEST VIDEO