'ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ'

Thursday, 9 November 2017 3:39 PM

‘ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’

Development of the Himachal state will increase when BJP comes to power

LATEST VIDEO