ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਉ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ

Tuesday, 16 May 2017 10:42 AM

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਿਉ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ
Drunken father throws 6 months daughter in canal

LATEST VIDEO