ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਸਾਈ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ

Saturday, 14 April 2018 4:33 PM

 

ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਸਾਈ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ

ENT Doctor brutally beaten Patient woman in Ferozepur Govt Hospital

LATEST VIDEO