ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ

Monday, 7 August 2017 3:12 PM

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ

Farmers found Hand grenade in their fields

LATEST VIDEO