ਦਾਉਦ 'ਤੇ 'ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼' ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Monday, 12 March 2018 1:33 PM

ਦਾਉਦ ‘ਤੇ ‘ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Former IPS officer Niaraj Kumar says, news of Dawood Ibrahim’s surrender is a rumor

LATEST VIDEO