ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

Saturday, 10 March 2018 4:03 PM

 

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

French sikhs appeal to indian Govt and sikh panth on Turban issue

LATEST VIDEO