ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਗੰਬੂਜੀਆ ਮੱਛੀਆਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ

Thursday, 18 May 2017 6:00 PM

ਪੰਜਾਬਚ ਹੁਣ ਗੰਬੂਜੀਆ ਮੱਛੀਆਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ
Gambusia fish to curb spread of dengue in Punjab

LATEST VIDEO