ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਪਰਮੀਸ਼

Saturday, 14 April 2018 8:03 PM

ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਪਰਮੀਸ਼

Gangster Dilpreet baba fired on Punjabi singer Parmish verma in Punjabi

LATEST VIDEO