ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਰੰਗ

Friday, 13 April 2018 9:42 PM

ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਰੰਗ 

Gatka color on the land of Khalsa

LATEST VIDEO