ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

Sunday, 11 March 2018 7:45 PM

ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

I am entering politics to fill the vacuum left by Jayalalitha-Rajnikanth

LATEST VIDEO