ਸਾਰਜ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਨਾ ਦਿਉ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ'

Monday, 13 November 2017 12:48 PM

ਸਾਰਜ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਨਾ ਦਿਉ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ’

‘I did the murder of Vipin Sharma, don’t make it religious issue’ Saraj sandhu

LATEST VIDEO