ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ

Sunday, 15 April 2018 8:03 PM

ਵਿਸਾਖੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ

India protests after Pak stops officials from meeting with sikh Pilgrims

LATEST VIDEO