ਖੇਮਕਾ ਦਾ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ 51ਵਾਂ ਤਬਾਦਲਾ, ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ

Tuesday, 14 November 2017 12:54 PM

ਖੇਮਕਾ ਦਾ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ 51ਵਾਂ ਤਬਾਦਲਾ, ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ

Khemka’s 51st transfer in 26 years of service, Exclusive Interview with ABP SANJHA

LATEST VIDEO