ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ

Sunday, 15 April 2018 11:06 AM

Manika Batra & Sathiyan Gnanasekaran beat Achanta Sharath Kamal & Mouma Das to win bronze in mixed doubles table tennis

ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ

LATEST VIDEO