ਕੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?

Saturday, 15 July 2017 6:39 PM

ਕੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?

Missing 6 people from Hemkunt have become victim of accident ?

LATEST VIDEO