ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ Breaking: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੋਰੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ?

Wednesday, 17 May 2017 8:36 PM

ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ Breaking: ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੋਰੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ?
Newsroom Breaking: Power stealing in govt office’s, PSPCL imposed 4.8 lakhs penalty

LATEST VIDEO