ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਦਬੰਗਈ ਨੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ

Monday, 7 August 2017 6:09 PM

ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਦਬੰਗਈ ਨੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ

Patience loses life because of BJP leader dabbangi

LATEST VIDEO