ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ

Wednesday, 9 August 2017 8:45 PM

ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ

Pesticides’ samples failed in Malwa

LATEST VIDEO