'ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ'

Sunday, 12 November 2017 3:36 PM
‘ਜੀਵਨ ਬਚਾਓ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ’
 
Protest in Bathinda to aware farmers

LATEST VIDEO