ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਸਮੌਗ) ਤੋਂ ਰਾਹਤ

Tuesday, 14 November 2017 8:42 PM

ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਸਮੌਗ) ਤੋਂ ਰਾਹਤ 

 

Rain in Amritsar and Fazilka district

LATEST VIDEO