ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਪਾਰਾ

Monday, 19 June 2017 1:30 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਪਾਰਾ
Rains brings temperature down in Chandigarh

LATEST VIDEO