ਕਾਂਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ : ਸਾਈਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਨੇ ਪੀ.ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫੁੰਡਿਆ ਗੋਲਡ

Sunday, 15 April 2018 10:42 AM

ਕਾਂਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ : ਸਾਈਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਨੇ ਪੀ.ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫੁੰਡਿਆ ਗੋਲਡ

Saina Nehwal clinches gold in Badminton women’s singles beating PV Sindhu

LATEST VIDEO