ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ 50 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਣਗੇ

Thursday, 11 January 2018 10:06 AM

ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ 50 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਣਗੇ

Sansani: 50 witnesses will EXPOSE Honeypreet in the court

LATEST VIDEO