ਡੇਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ

Friday, 12 January 2018 9:33 PM

ਡੇਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ

Sedition charges against Honeypreet

LATEST VIDEO