ਜੌਹਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ

Friday, 13 October 2017 6:39 PM

ਜੌਹਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ

Sentenced by Jawhar Singh from Akal Takht Sahib

LATEST VIDEO