ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

Sunday, 18 June 2017 12:30 PM

ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
SGPC objects to non-Sikh wearing turban in GST ad

LATEST VIDEO