ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

Saturday, 10 March 2018 11:24 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 

Shooter Anjum Moudgil Takes Silver at ISSF World Cup

LATEST VIDEO