ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਚਰਚੇ, ਪੰਪ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਚੋਰ ਭਜਾਏ

Wednesday, 17 May 2017 3:27 PM

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਚਰਚੇ, ਪੰਪ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਚੋਰ ਭਜਾਏ
Sikh boy fights off attackers during petrol station attempted robbery in Newzealand

LATEST VIDEO