ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ

Wednesday, 14 February 2018 7:03 PM

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ

TET Teacher protest against Punjab govt. in Jalandhar

LATEST VIDEO