ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

Monday, 16 April 2018 11:15 AM

ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

Trial in Kathua rape-murder case begins today

LATEST VIDEO