ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ?

Friday, 13 October 2017 10:57 AM

ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ?

What will police reveal today about Haneypreet in court?

LATEST VIDEO