ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਬਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ?

Wednesday, 9 August 2017 4:45 PM
ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਬਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ?
 
Who is culprit of poisoning to Minor girl ?

LATEST VIDEO